Yeşil Reçete ile Verilmesi Gereken İlaçlar Kapsamına Alınan İlaçlar Hakkında..Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 09.12.2015 tarihli ve 146856 evrak nolu yazı ile,

?Sedever 50 mg/10 ml IV/IM Rektal Enjeksiyon ve Infüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul? ve ?Sedever 15 mg/3 ml IV/IM Rektal Enjeksiyon ve Infüzyon İçin Çözelti İçeren Ampul? isimli ilaçların kontrole tabi madde içermesi nedeni ile?Yeşil Reçete ile Verilmesi Gereken İlaçlar" kapsamına alındığı, söz konusu ilaçların Yeşil Reçete ile verilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Eki için tıklayınız