Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Hakkında..11.12.2015 tarih ve 29559 sayılı Resmi Gazete?de Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğ Metni yayımlanmıştır. Tebliğ metni yazımız ekinde gönderilmektedir.

Yeni yayımlanan Tebliğ ile bu Tebliğin yayımı ile yürürlükten kaldırılan, 22/9/2007 tarihli ve 26651 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ arasındaki farklara yönelik çalışma Birliğimiz tarafından yapılmakta olup, ayrıca tarafınıza gönderilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Tebliğ metni için tıklayınız