TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 40.OLAĞAN BÜYÜK KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞINDAN..Türk Eczacıları Birliği 40.Olağan Büyük Kongresi 03-04-05 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara?da toplanmış, 06 Aralık 2015 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Türk Eczacıları Birliği Kurullarının seçimi gerçekleşmiştir.

Türk Eczacıları Birliği 40.Olağan Büyük Kongresi?nin 06 Aralık 2015 tarihinde yapılan Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri için kesin olmayan sonuçları gösterir seçim tutanakları aşağıda yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Merkez Heyeti - Sandık Kurulu Tutanağı

Denetleme Kurulu ? Sandık Kurulu Tutanağı

Yüksek Haysiyet Kurulu ? Sandık Kurulu Tutanağı