Doktor Bilgilendirme Mektupları Hakkında..Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 29.12.2014 tarihli ve 852630 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

?Xgeva 120 mg sc Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon?, ?Coralan Film Kaplı Tablet? ve ?Prolia 60 mg Kullanıma Hazır Enjektör İçinde Çözelti? isimli ilaçlar için dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektuplarının Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektupları yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Doktor Bilgilendirme Mektupları için tıklayınız.