Eczane Vitrinleri Hakkında..Birliğimiz tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?na gönderilen yazı ile, Konya Eczacı Odası?na üye meslektaşlarımızdan, eczanenin fazla güneş alan cephelerine ?one way? görsellerinin yapılmasına ilişkin talepler geldiği bildirilmiş, bu görsellerin üzerine eczane vitrinleri yapılmasında sakınca olup olmadığı hususunda görüş talep edilmişti.

Kurumdan gelen cevabi yazı ile, 12.04.2014 tarih ve 28790 sayılı ?Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ?Eczane ismi, levhası ve vitrini başlıklı 25 inci maddesinde-? (Değişik:RG-23/8/2014-29097) (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla ?E? logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.? hükümlerinin yer aldığı,

Mezkur mevzuat hükmü gereği haksız rekabet oluşturacak ve reklam amaçlı herhangi bir sıkıntı uygulamaya yer verilmeyeceği bildirilmekte olup, bununla birlikte yapılacak eczane denetimlerinde sıkıntı yaşanmaması adına bölge eczacı odalarının konu hakkında uyarılması istenmektedir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


Kurum'dan gelen yazi icin tiklayiniz.