2014 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı ve Diş Tabipleri İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dahil) Hakkında..T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 17.06.2014 tarihli duyuru ile,

2014 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı ve Diş Tabipleri İle Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dahil) yapılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu duyuru yazımız ekinde yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Duyuru metni için tıklayınız