DR. ÖZLEM UYAN İLENGİZ'İN KAYIP KAŞESİ HAKKINDA..
Birliğimize T.C. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Disiplin İşleri ve Hukuk Birimi tarafından gönderilen 04.02.2014 tarihli yazı ile,

T.C. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Dr. Özlem UYAN İLENGİZ tarafından sunulan ve yazı ekinde iletilen 16.01.2014 tarihli dilekçesinde kaşesini kaybettiği ve kaybettikten sonraki süreçte kaşesiyle yapılan işlemlerin bilgisi dahilinde olmadığını bildirdiği belirtilmektedir

Dicle Üniversitesi?nden gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


Dicle Üniversitesi'nden gelen yazı için tıklayınız