2013 YILI KASIM AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME..Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi;

2013 yılı Kasım ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katkı payı ödemelerinin  31.12.2013 Salı günü  eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.