TİTCK TARAFINDAN YAYIMLANAN 2013/12 SAYILI GENELGE HAKKINDA..Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 13.12.2013 tarihli 2013/12 sayılı Genelge ile,

29.05.1985 tarih ve 5768 sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile uyuşturucu madde ve müstahzarları için Kırmızı Reçete uygulaması başlatıldığı,

Actavis İlaçları A.Ş. adına ruhsatlı olan ?Oxopane 5 mg 28 kapsül, Oxopane 5  mg 56 Kapsül, Oxopane  5 mg 90 Kapsül, Oxopane 10 mg 28 kapsül, Oxopane 10 mg 56 kapsül, Oxopane 10 mg 90 kapsül, Oxopane 20 mg 28 kapsül, Oxopane 20 mg 56 kapsül, Oxopane 20 mg 90 kapsül adlı ilaçların  ?Oxycodone? adlı kontrole tabi maddeyi içermeleri nedeniyle ?Kırmızı Reçete İle Verilecek İlaçlar? kapsamına alındığı,

Söz konusu ilaçların ?Kırmızı Reçete? ile verilmesi gerektiği, 1 aylık doz olarak

?Oxopane 5 mg 28 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 9 (Dokuz) kutu,
?Oxopane 5 mg 56 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 5 (Beş) kutu,
?Oxopane 5 mg 90 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu,
?Oxopane 10 mg 28 kapsü? adlı ilaçtan en fazla 5 (Beş) kutu,
?Oxopane 10 mg 56 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu,
?Oxopane 10 mg 90 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 2 (İki) kutu,
?Oxopane 20 mg 28 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 3 (Üç) kutu,
?Oxopane 20 mg 56 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 2 (İki) kutu,
?Oxopane 20 mg 90 kapsül? adlı ilaçtan en fazla 1 (Bir) kutu reçete edilebileceği belirtilmekte olup,

İlgili ilaçların 1 kırmızı reçete  ile 1 aylık kullanımlarından daha yüksek doz gerektiren durumlar için ilgili hekim raporu gerektiği bildirilmektedir.

2013/12 sayılı Genelge ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


2013/12 sayılı Genelge için tıklayınız.