26.09.2013 TARİH VE 28877 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA..26.09.2013 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete?de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğin; a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde, (Yürürlük: 26.09.2013) b) 12 nci maddesi yayımı takip eden ayın birinci günü, (Yürürlük: 01.10.2013) c) Diğer hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra, (Yürürlük: 04.10.2013) yürürlüğe girecektir. Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. BATMAN ECZACI ODASI Tebliğ değişikliği metni için tıklayınız. Karşılaştırmalı liste için tıklayınız.