2013 YILI HAZİRAN AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME..Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi;

2013 yılı Haziran ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katkı payı ödemelerinin 30.07.2013 Salı günü eczacılarımızın hesabında olacak şekilde planlamasının yapıldığı yönündedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.