İLANLAR
NÖBET KARTI BASTIR
  1 31.12.2017 PAZAR  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  2 25.12.2017 PAZARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  3 30.12.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  4 29.12.2017 CUMA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  5 28.12.2017 PERŞEMBE  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  6 27.12.2017 ÇARŞAMBA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  7 26.12.2017 SALI  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  8 19.12.2017 SALI  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  9 24.12.2017 PAZAR  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  10 23.12.2017 CUMARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  11 22.12.2017 CUMA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  12 21.12.2017 PERŞEMBE  ECE ECZANESİ KOZLUK
  13 20.12.2017 ÇARŞAMBA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  14 13.12.2017 ÇARŞAMBA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  15 18.12.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  16 17.12.2017 PAZAR  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  17 16.12.2017 CUMARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  18 15.12.2017 CUMA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  19 14.12.2017 PERŞEMBE  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  20 07.12.2017 PERŞEMBE  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  21 12.12.2017 SALI  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  22 11.12.2017 PAZARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  23 10.12.2017 PAZAR  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  24 09.12.2017 CUMARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  25 08.12.2017 CUMA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  26 01.12.2017 CUMA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  27 06.12.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  28 05.12.2017 SALI  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  29 04.12.2017 PAZARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  30 03.12.2017 PAZAR  ECE ECZANESİ KOZLUK
  31 02.12.2017 CUMARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  32 25.11.2017 CUMARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  33 30.11.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  34 29.11.2017 ÇARŞAMBA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  35 28.11.2017 SALI  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  36 27.11.2017 PAZARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  37 26.11.2017 PAZAR  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  38 19.11.2017 PAZAR  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  39 24.11.2017 CUMA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  40 23.11.2017 PERŞEMBE  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  41 22.11.2017 ÇARŞAMBA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  42 21.11.2017 SALI  ECE ECZANESİ KOZLUK
  43 20.11.2017 PAZARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  44 13.11.2017 PAZARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  45 18.11.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  46 17.11.2017 CUMA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  47 16.11.2017 PERŞEMBE  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  48 15.11.2017 ÇARŞAMBA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  49 14.11.2017 SALI  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  50 07.11.2017 SALI  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  51 12.11.2017 PAZAR  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  52 11.11.2017 CUMARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  53 10.11.2017 CUMA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  54 09.11.2017 PERŞEMBE  ECE ECZANESİ KOZLUK
  55 08.11.2017 ÇARŞAMBA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  56 01.11.2017 ÇARŞAMBA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  57 06.11.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  58 05.11.2017 PAZAR  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  59 04.11.2017 CUMARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  60 03.11.2017 CUMA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  61 02.11.2017 PERŞEMBE  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  62 31.10.2017 SALI  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  63 26.10.2017 PERŞEMBE  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  64 25.10.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  65 30.10.2017 PAZARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  66 29.10.2017 PAZAR  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  67 28.10.2017 CUMARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  68 27.10.2017 CUMA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  69 20.10.2017 CUMA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  70 19.10.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  71 24.10.2017 SALI  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  72 23.10.2017 PAZARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  73 22.10.2017 PAZAR  ECE ECZANESİ KOZLUK
  74 21.10.2017 CUMARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  75 14.10.2017 CUMARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  76 13.10.2017 CUMA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  77 18.10.2017 ÇARŞAMBA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  78 17.10.2017 SALI  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  79 16.10.2017 PAZARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  80 15.10.2017 PAZAR  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  81 08.10.2017 PAZAR  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  82 07.10.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  83 12.10.2017 PERŞEMBE  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  84 11.10.2017 ÇARŞAMBA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  85 10.10.2017 SALI  ECE ECZANESİ KOZLUK
  86 09.10.2017 PAZARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  87 02.10.2017 PAZARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  88 01.10.2017 PAZAR  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  89 06.10.2017 CUMA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  90 05.10.2017 PERŞEMBE  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  91 04.10.2017 ÇARŞAMBA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  92 03.10.2017 SALI  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  93 26.09.2017 SALI  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  94 25.09.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  95 30.09.2017 CUMARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  96 29.09.2017 CUMA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  97 28.09.2017 PERŞEMBE  ECE ECZANESİ KOZLUK
  98 27.09.2017 ÇARŞAMBA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  99 20.09.2017 ÇARŞAMBA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  100 19.09.2017 SALI  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  101 24.09.2017 PAZAR  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  102 23.09.2017 CUMARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  103 22.09.2017 CUMA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  104 21.09.2017 PERŞEMBE  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  105 14.09.2017 PERŞEMBE  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  106 13.09.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  107 18.09.2017 PAZARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  108 17.09.2017 PAZAR  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  109 16.09.2017 CUMARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  110 15.09.2017 CUMA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  111 08.09.2017 CUMA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  112 07.09.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  113 12.09.2017 SALI  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  114 11.09.2017 PAZARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  115 10.09.2017 PAZAR  ECE ECZANESİ KOZLUK
  116 09.09.2017 CUMARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  117 02.09.2017 CUMARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  118 01.09.2017 CUMA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  119 06.09.2017 ÇARŞAMBA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  120 05.09.2017 SALI  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  121 04.09.2017 PAZARTESİ  ECE ECZANESİ KOZLUK
  122 03.09.2017 PAZAR  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  123 31.08.2017 PERŞEMBE  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  124 27.08.2017 PAZAR  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  125 26.08.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  126 25.08.2017 CUMA  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  127 30.08.2017 ÇARŞAMBA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  128 29.08.2017 SALI  ECE ECZANESİ KOZLUK
  129 28.08.2017 PAZARTESİ  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  130 21.08.2017 PAZARTESİ  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  131 20.08.2017 PAZAR  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  132 19.08.2017 CUMARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  133 24.08.2017 PERŞEMBE  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  134 23.08.2017 ÇARŞAMBA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  135 22.08.2017 SALI  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  136 15.08.2017 SALI  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  137 14.08.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  138 13.08.2017 PAZAR  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  139 18.08.2017 CUMA  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  140 17.08.2017 PERŞEMBE  ECE ECZANESİ KOZLUK
  141 16.08.2017 ÇARŞAMBA  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  142 09.08.2017 ÇARŞAMBA  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  143 08.08.2017 SALI  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  144 07.08.2017 PAZARTESİ  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK
  145 12.08.2017 CUMARTESİ  GÜL ECZANESİ KOZLUK
  146 11.08.2017 CUMA  ECE ECZANESİ KOZLUK
  147 10.08.2017 PERŞEMBE  ÇARŞI ECZANESİ KOZLUK
  148 03.08.2017 PERŞEMBE  ROJDA ECZANESİ KOZLUK
  149 02.08.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZANESİ KOZLUK
  150 01.08.2017 SALI  KOZLUK ECZANESİ KOZLUK

Batman Eczacı Odası © 2016 Copyright Tüm Hakları Saklıdır.  Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz
Adres :  Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19 Batman - Türkiye
Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19
Faks :0488 212 43 85