2013 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN 31 TEMMUZ'A UZATILMASI HAKKINDA

İlgi: 05.06.2013 tarih ve 38.A.00.005422 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,

İlgi?de kayıtlı yazımız ile,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerin, sözleşme yenileme süresinin 2013 yılı için 30.06.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 25.04.2013 tarih ve 26986218/768-9038944 Sayılı ?Olur?ları ile uygun görüldüğü bildirilmişti.

Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na gönderilen 27.06.2013 tarih ve 5682 sayılı yazı ile ise,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olması sebebi ile, eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemlerini 30 Haziran 2013 tarihine kadar tamamlanmasının mümkün görünmediği belirtilmiş olup,

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013 yılı sözleşme yenileme süresi olarak kabul edilen 30.06.2013 tarihinin, 31 Temmuz 2013 tarihine ertelenmesi talep edilmiştir.

Talebimize istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?ndan gelen 28.06.2013 tarih ve 2426961 sayılı cevabi yazı ile;

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı Makamının 28.06.2013 tarih ve 26986218/1005-10820378 Sayılı ?Olur?u ile sözleşme süresinin 31.07.2013 tarihine kadar tamamlanacak şekilde ertelenmesinin uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Kurumun söz konusu yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI02.07.2013 11:16:10    Okunma :1896
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85