JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE İMZALANAN SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Birliğimiz tarafından T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı?na gönderilen 28.05.2013 tarihli ve 5327 sayılı yazı ile,

Sağlık giderleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karşılanan kişilerin, serbest eczanelerden ilaç ve provizyon sisteminde yer alan tıbbi malzemelerin teminine ilişkin usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla ilgili Komutanlık ile Birliğimiz arasında 21.05.2013 tarihinde ilk kez "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalandığı,

Protokolün 9. Yürürlük başlıklı maddesinin 9.1. maddesi hükmü gereği imzalandığı tarihte (28.05.2013) yürürlüğe girecek olan protokole ilişkin sözleşmeler Birliğimiz tarafından bastırılarak eczanelerimize ulaştırılacağı,

Ancak Protokolün 7.16. maddesinde sözleşmelerin her yıl Mayıs ayının sonuna kadar imzalanarak Kuruma teslim edileceği, bu tarihe kadar sözleşme yapılmaması halinde eczacının mevcut sözleşmesinin feshedilmiş sayılacağı hükmü yer aldığı,

Jandarma Genel Komutanlığı ile Birliğimiz arasında 28.05.2013 tarihinde ilk kez yapılan bu protokole ilişkin sözleşmelerin, basım zamanı da göz önüne alınarak, eczacılarımız tarafından 2013 yılına özgü Haziran ayı sonuna kadar ilgili tahakkuk birimlerine iletileceği hususunda ilgili birimlere gerekli bilgilendirmelerin yapılmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu yazımıza cevaben ilgili Komutanlık?tan gelen 29.05.2013 tarihli ve 8100247877 sayılı yazı ile,

Bahse konu Protokole ilişkin sözleşmelerin basım zamanı da göz önüne alınarak 2013 yılına özgü eczanelerle yapılacak sözleşmelerin süresinin Haziran 2013 ayı sonuna kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu Komutanlık yazısı ekte iletilmekte olup bilgilerinize sunulur.

 
 
BATMAN ECZACI ODASI
 


15.06.2013 12:09:34    Okunma :1857
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85