04.05.2013 TARİH VE 28637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA (GÜNCELLENDİ)

04.05.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete?de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin;
a) 1 ila 3, 5 ila 8 ve 19 ila 39 uncu maddeleri 1/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 4 üncü maddesi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 9, 11 ila 18, 40 ve 42 nci maddeleri ile 41 inci maddesinin (b), (c) ve (ç) bentleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,
ç) 41 inci maddesinin (a) bendi 6/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişiklikleri Birliğimiz tarafından incelenmekte olup, detaylar ayrıca duyurulacaktır.


06.05.2013 17:35:44    Okunma :1922
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85