ŞANLI DELİKLİ KAPSİKUMLU YAKI HAKKINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 81 İl Valiliğine gönderimi yapılan ve www.iegm.gov.tr adresinde yayımlanan 26.03.2013 tarih ve 33447 sayılı yazı ile,

Şanlı Delikli Kapsikumlu Yakı? adlı ürünle ilgili olarak Kuruma ulaşan bilgilerden hareketle yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu müstahzarın sahtelerinin bulunduğu anlaşıldığı,

İl Valilikleri tarafından, illerde bulunan tüm eczane, ecza depolarına gidilerek ruhsat sahibi firma tarafından bildirilen ve http://www.titck.gov.tr/Default.aspx?sayfa=kont_sahte_kacak&lang=tr-TR adresinde veya www. titck.gov.tr adresinde yer alan Dökümanlar bölümünde Sahte Kaçak Ürünler linkinde bulunan bilgiler doğrultusunda gerekli kontrollerin yapılması, tespiti halinde mühür altına alınması gerektiği,

Faturalardan hareketle ürünün geriye dönük olarak nereden temin edildiğinin tespiti de dahil olmak üzere gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması, gerekirse diğer İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi konusunda talimatlandırılmış olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinize sunulur.10.04.2013 15:15:05    Okunma :2022
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85