24.03.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN SUT'TA YER ALAN İLK DEFA REÇETE EDİLECEK İLAÇLAR İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Bilindiği üzere 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği?nin ?4.1.4.Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı? başlıklı maddesinin aşağıda yer alan 5.fıkrası Tebliğin yayımı tarihinde (24.03.2013) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu fıkra;
?(5) Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT?ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir. Ancak ilaçların topikal ve parenteral formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları ve majistral ilaçlar için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır.? Şeklinde düzenlenmiştir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına hastaların tedavilerinde ilk defa reçete edilen ilaçların yukarıda bahsi geçen madde doğrultusunda karşılanması hususunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

BATMAN ECZACI ODASI

28.03.2013 11:49:29    Okunma :1972
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85