A.Ü. TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK YETKİSİ HAKKINDA

Birliğimize Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından gönderilen 07.03.2013 tarihli, 803-1315 sayılı yazı ile,

25.05.2007 tarih ve 26532 no?lu Resmi Gazete?de yayınlanan 8 sıra no?lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nin ?12.1.3 İlaç Kullanım raporlarının düzenlenmesi?, ?19. Sağlık raporlarının düzenlenmesi?, ?19.1.Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi? başlıklı maddelerinde sağlık raporlarında bulunması öngörülen ? Başhekimlik mührü ve ıslak imza onayı?na ilişkin olarak, hizmetin hızlı bir biçimde yürütülmesi, mesai saatleri içinde ve dışında akademik, idari görevler nedeniyle olası hasta mağduriyetlerinin önlenebilmesi için sağlık raporlarını Başhekim mührü ile mühürlemeye ve ıslak imzalamaya Hastane Müdür Yardımcısı Şimel Gülhan TINMAZ?ın yetkili kılınmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACIODASI
 


19.03.2013 23:39:27    Okunma :2012
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85