SUT İLE İLGİLİ SGK NIN WEB SAYFASINDA YAYINLANAN DUYURU HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile;

10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanarak 18.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği,

Söz konusu Tebliğ ile;

1)Sağlık Uygulama Tebliği'nin 6.2.2 madddesinin (2) numaralı fıkrasında risperidon ve paliperidon etken maddeleri için düzenleme yapılmış olduğu, bu etken maddelere ilişkin 18.01.2013 tarihinden önce düzenlenmiş sağlık raporlarının süresinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği,

2)Bu Tebliğ ile tedavi gruplarının başlangıç, idame ve sonlandırma kriterlerine yönelik yapılan yeni düzenlemelerde,

-18.01.2013 tarihi öncesi başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerinin başlangıç kriteri olarak kabul edileceği,

-Tedavinin devamında yürürlükteki başlangıç kriterlerinin ayrıca aranmayacağı,

-18.01.2013 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş reçetelerde tarihlerine göre yürürlükteki Tebliğ hükümlerinin aranacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 
BATMAN ECZACI ODASI 

SGK nın duyurusu için tıklayınız


14.02.2013 10:34:46    Okunma :1919
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85