SGK'NIN 15.01.2013 TARİHLİ DUYURUSU HAKKINDA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 15.01.2013 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile;
10.01.2013 tarihli, 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" metninde yapıldığı belirlenen maddi hatanın uygulamada sıkıntı yaratmaması amacıyla bu duyuru metnine ihtiyaç duyulduğu;

Söz konusu Tebliğin;

1)Madde 5'de "(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise Ek:2/B hükümlerine göre reçete edilebilir." şeklinde yer alan hükümde sehven yazılan "Ek:2/B" ifadesi "Ek:2/C" olarak,

2)Madde 24'de "Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi'ne (Ek-2/B)" ilave şeklinde ifade edilen (55) numaralı madde, Ek:2/C listesinin (57) numaralı maddesi olarak işlem görecek olduğu, eczane provizyon sistemininde bu doğrultuda kurgulandığı,

3) 10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" in 35 numaralı maddesinin (b) fıkrasında yer alan "26 ila 34 üncü maddeler" ifadesinin, Tebliğin 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddelerini kapsamakta olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

SGK'nın duyurusu için tıklayınız.


20.01.2013 13:25:24    Okunma :1943
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85