Zaman Gazetesinin sayısız ithamlarına bir yenisini eklemiş olduğu 27.12.2012 tarihli yayınında yer alan Bölge Eczane ve hekimlerini töhmet altında bırakan “Avuç içi okuma sistemi PKK’nın oyununu bozdu” şeklindeki habere ilişkin olarak Od

 

 

 

Sayın; EKREM DUMANLI

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü

 

Bugün manşetten verdiğiniz ??Avuç içi okuma sistemi PKK? nın oyununu bozdu?? haberinizi hayretler içinde okuduk. Bu haberinizde vatandaşı, doktoru ve eczacıyı töhmet altında bırakmak bir tarafa, resmen suçlu ilan etmiş olmanızı görmek, bizi türlü kaygılara sevk etmiştir.

                  Son zamanlarda doğruluktan uzak, yönlendirici ve manipüle edici olarak değerlendireceğimiz haberlere yer vermeniz gazetenizle ilgili düşüncelerimizde menfi yönde değişikliklere neden olmuştur.

                  Biyometrik kimlik doğrulama sistemi yeni bir uygulama olup, saydığınız şehirlerin çoğunda henüz kurulmamış iken, nasıl oluyor da vatandaş-doktor-hastane-eczane ilişkisini bir örgüt veya menfaat çarkının işleyişine dayandırıyorsunuz? Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Daha önce de İTS (ilaç takip sistemi) nin uygulanması esnasında da ve Yeşil Kart konusunun irdelenmesi zamanında da aynı argümanları kullandığınızı ve itirazlarımıza rağmen bu asparagas haberlerden vazgeçmediğinizi unutmuş değiliz. Dolayısıyla yeni bir sistemin benimsetilmesi için bu tür bir yönteme başvurduğunuz gibi bir sanrının bizde oluştuğunu üzülerek belirtmek zorundayız.

   Otuz yıldır çatışmaların yaşandığı bu bölgede her türlü hak ve hukuk kaybına uğrayan, çaresizliklerle ve fakirliklerle tanışan bölge insanını bu şekilde rencide etmeye hiçbir hakkınız yoktur. Keza; bu bölgede ağır şartlar altında ve fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan doktorlarımıza, eczacılarımıza, hastane işletmecilerine ve sağlık personeline giydirmeye çalıştığınız bu suç gömleklerini kabullenmemiz mümkün değildir.

   İzandan

28.12.2012 11:07:56    Okunma :2042
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85