CGM COMPU GRUP MEDICAL İLE İLGİLİ OLARAK GELEN BİLDİRİM HAKKINDA

Çanakkale Eczacı Odası tarafından Birliğimize yapılan ve ekte bir örneği yer alan bildirim, bazı vatandaşların CGM Compu Grup Medical isimli firmadan aranarak söz konusu firma ile anlaşmalı hastanelerde %80 indirimli check-up yapıldığı, anlaşmalı eczanelerde ise %40 indirimli ilaç temini yapıldığının söylendiği şeklindedir.

Bilindiği gibi 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu?nun Merkez Heyeti?nin görevlerini düzenleyen 39 uncu maddesinin (j) bendinde; ?Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak,? görevi düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 53 üncü maddesinin (k) bendinde, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongresinin uyulması zorunlu mesleki kararlar almaya yetkili olduğu düzenlenmektedir. Türk Eczacıları Birliği 31, 32 ve 33. Olağan Büyük Kongrelerinde, Birliğin belirleyeceği iskonto oranları dışında iskonto uygulanamayacağına ilişkin kararlar alınmış bulunmaktadır.

CGM Compu Grup Medical isimli Firma ?özel kuruluş? niteliğindedir. Firmanın üyelerimizden sağlık hizmeti alabilmesi, Birliğimizle bu konuda anlaşma yapması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca Birliğimizin belirlediği iskonto oranları dışında iskonto talep etmeleri Büyük Kongre kararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Bu konuda Firmaya sözlü bildirimde bulunulmuş olup Firma Yetkililerinin Birliğimiz ile temasa geçmeleri beklenmektedir. Firmanın, Birliğimizle anlaşma yapmaksızın üyelerimizden sağlık hizmeti almaya çalışması halinde başvurulacak yasal yollar tarafımızca ayrıca değerlendirilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI20.12.2012 12:33:55    Okunma :1618
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85