TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLETMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Konu: Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşletmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik Taslağı

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

Birliğimize T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü?nden gelen 11.12.2012 tarih ve 40213 sayılı yazı ile;

İlgili Bakanlık tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında hazırlanan ?Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşletmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik?e ilişkin Taslağın 10.12.2012 tarihinden itibaren www.gkgm.gov.tr adresindeki ?Mevzuat? başlığı altında yer alan ?Taslak? bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Taslak metin ekte iletilmekte olup, görüşlerinizin ?Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik? hükümleri doğrultusunda ekte gönderilen tablo formatına uygun bir şekilde en geç 01.01.2013 Salı günü mesai bitimine kadar yazılı olarak Birliğimize ve tebgenelsekreteri@gmail.com adresine gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

BATMAN ECZACI ODASI


18.12.2012 16:11:25    Okunma :2189
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85