DOĞAL AFETLER KONUSUNDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER HAKKINDA

Bilindiği gibi 08.05.1997 tarih 22983 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği hükümleri gereği Birliğimiz afet ve benzeri hallerde de üyelerine yardımda bulunabilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin ?Afet Yardımı? başlıklı 14 üncü maddesinde, üyenin ya da işyerinin maruz kaldığı deprem, sel, seylap, dahili ya da harici su basması, yangın, yer kayması ve bu gibi elde olmaksızın meydana gelen durumlarda yapılan yardımların afet yardımı olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Küresel ısınmayla birlikte iklimlerin değiştiği ve bunun sonucu olarak doğal afetlerde ciddi bir artış oranı görüldüğü tüm bilim dünyasının hemfikir olduğu bir gerçektir. Bu duruma paralel olarak doğal afet sonucu zarar gören eczacılarımızın sayısında da ciddi artışlar gözlemlenmektedir.

Bilindiği gibi yardımlaşma sandığı kaynakları, sadece yönetmeliğin 14 üncü maddesinde göre üyelerimizden tahsil edilen yıllık üye aidatlarından oluşmaktadır. Bu nedenle kaynağımız son derece kısıtlıdır ve mümkün olan en yüksek verimlilikle kullanılması gerekmektedir.

Yetersiz kaynakların mümkün olduğunca korunması ve doğru zamanda tahsisi hayati önemi haiz bir husustur. Yaşanması olası mağduriyetlerin en aza indirgenmesi amacıyla üyelerimize, ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı, coğrafi yapısı ve konumu gereği büyük afetlerin yaşandığı, bu itibarla işyeri ve meskenleri için sigorta yaptırmalarının son derece önemli olduğu sıklıkla hatırlatılmalıdır. Gereği bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI 

Doğal Afet Durumunda Eczacılarımızın Türk Eczacıları Birliğine Göndermesi Gereken Evraklar:

1- Eczacının sigorta poliçesi
2- Hasar tespit tutanağı
3- Vergi levhası
4- Eczanenin demirbaşların ve ilaçların afet? den zarar gördüğü anı belirleyen fotoğraflar
5- Eczacının zararını belirleyen (Fatura, makbuz, İlaç fiyat listesi)
6- Sigortanın ödemiş olduğu dekont


10.12.2012 16:54:31    Okunma :2117
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85