ENDİKASYON BELİRTEREK SATIŞ VE TANITIM YAPILMASI HAKKINDA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu?ndan gelen 21.11.2012 tarih ve 109787 numaralı yazı ekte iletilmekte olup, yazıda;

Sağlık Bakanlığı?nın görev ve yetkilerinin belirlenmiş olduğu 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname?nin 27. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ?Sağlık Beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek? hükmünde olduğu,

Bu hüküm kapsamında ilgili Kurum tarafından ilgililer hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı, eczacılara yönelik olarak dergi vb. yayın organlarında da bu hususlara dikkat edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 
BATMAN ECZACI ODASI
 


04.12.2012 15:33:50    Okunma :2052
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85