ODA BAŞKANIMIZIN “ TIBBİ ATIK “ TEBLİGATLARI HAKKINDA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZILARI…

BELEDİYE BAŞKANLIĞI?NA                                                        

                          BATMAN                      

 

Kurumunuz tarafından son zamanlarda üyemiz eczanelere ?Tıbbi Atık Gelirleri? adı altında vergi harcı kesildiği ve kendilerine tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

            22.7.2005 tarıh ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 4.maddesinde. Tıbbi Atık; Ünitelerden kaynaklanan, LK -2'de ç. D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkların. Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK.2'de F grubu altında yer alan genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atıkları ve basınçlı kaplar olarak tanımlanmış 9. maddesinin (b) bendinde. Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmak belediyelerin yetkileri arasında sayılmıştır. 14 maddesinin 1. fıkrasında "EK-2'dc F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplattırılır. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin Küçük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları'nın sayıldığı Ek-1 'de eczaneler de küçük miktarda atık üreten sağlık kuruluşları arasında sayılmış ancak söz konusu atıkların tıbbi atık veya te

13.11.2012 14:01:06    Okunma :2320
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85