ECZANELERİN GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK GEREĞİNCE “KAYIT VE ONAY BELGESİ” ALMALARINA GEREK OLMADIĞI HAKKINDA

Eczacı Odaları tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere ?13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin ?Kayıt ve Onay Belgesi? almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşılmakta idi.

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı?na yapılan başvurunun bir örneği ekte yer almakta olup, başvurumuzda, eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin tarafınızca düzenlenmesi ve bu ruhsatname dışında faaliyetine başlamak ve sürdürmek için başkaca bir belgeye ve izne 6197 sayılı Yasa gereği ihtiyaç duymamaları, özel mevzuatları gereğince münhasıran Bakanlığınız gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürmeleri, verilen hizmetin niteliği gereği denetim ve gözetimlerinin de yeterli ve yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi zorunluluklarının göz önünde bulundurularak serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde ?Kayıt ve Onay Belgesi? almalarının zorunlu olmadığı hususunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?na bildirilmesi talep edilmişti.

Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 19.10.2012 tarihli yazıda serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde ?Kayıt ve Onay Belgesi? almalarına gerek olmadığının 04.10.2012 tarih ve 93892 sayılı yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin ?Kayıt ve Onay Belgesi? almalarına gerek olmadığı konusunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

TİTCK dan gelen yazı için tıklayınız
TİTCK ya yapmış olduğumuz başvuru için tıklayınız


05.11.2012 12:22:07    Okunma :1948
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85