GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NIN, ECZANELERİN TİCARET ODALARINA KAYIT OLMA ZORUNLULUKLARININ BULUNMADIĞI HAKKINDAKİ YAZISI

Zonguldak Eczacı Odası tarafından Birliğimize gönderilen 10.07.2012 tarih ve 21.A.759 sayılı yazı ile, Zonguldak KOSGEB İl Müdürlüğünce, 10-13 Ekim 2012 tarihlerinde Almanya?nın Münih Kenti?nde yapılacak olan 2012 Expopharm Uluslar arası Eczacılık Fuarına KOSGEB destekli olarak katılmak isteyen üyelerinden Ticaret Odası?na kayıt olmalarının istendiği aksi taktirde KOSGEB kredisinden yararlanılamayacağının beyan edildiği bildirilmişti.

Bunun üzerine konu hakkında Birliğimizce T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?na gönderilen 24.07.2012 tarih ve 2415 sayılı yazımıza cevaben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce 10 Ağustos 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.02.00-433.99/753119-753092 5666 sayılı bir yazı gönderilmiş olup, bu yazıda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre eczanelerin ticari işletme ve eczacıların da tacir niteliğinde olduklarından, eczanelerin faaliyette bulundukları mahaldeki ticaret siciline tescil zorunluluğunun bulunduğu ancak eczanelerin ticaret odalarına kayıt olma zorunluluklarının bulunmadığı hususunda birer sureti ekte iletilen yazıları ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına bilgi verildiği bildirilmiştir.

Genel Müdürlüğün Birliğimize göndermiş olduğu cevabi yazısı ve eki Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlıklarına gönderilen yazıları ekte tarafınıza iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

BATMAN ECZACI ODASI

Ek:3


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazıları için tıklayınız...15.08.2012 17:58:33    Okunma :2245
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85