28 TEMMUZ 2012 TARİHLİ SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere 28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT?un bazı maddelerinde düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda SUT?un, örneğin;

6.2.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri,
6.2.34. Multipl Skleroz hastalığında Beta İnterferon ve Copolymer-L kullanım ilkeleri
6.2.27.A- Faktörler

başlıklı maddelerinde yeni düzenlemeler yapılarak, ilgili bölümlerin kapsamına giren  ilaçların ödenme koşulları değiştirilmiştir.

SGK tarafından yayınlanan ?Değişiklik İşlenmiş Güncel 2010 SUT? başlıklı duyurunun içerisinde, Tebliğin 3 ila 12 nci maddelerinin, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddelerinin 6 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiş olup, hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklerin yürürlüğe gireceği 6 Ağustos 2012 tarihinden önce düzenlenmiş olan ilaç kullanım raporlarının, düzenlendikleri tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olması şartıyla süresi sonuna kadar geçerli sayılması konusunda Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuru yapılmış olup, Kurumdan alınacak bildirim doğrultusunda önceki, SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş raporların geçerlik durumuna açıklık getirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinizi, 28.07.2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan SUT değişikliği ile yapılan düzenlemelerden; 3 ila 12 nci maddelerinin, 14 ila 21 inci maddeleri ile 28 ve 29 uncu maddelerinin 6 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği konusunu bilgilerinize sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI


09.08.2012 10:53:14    Okunma :2364








Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85