STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ İLE İLGİLİ OLARAK 27.06.2012 TARİHİNDE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE YAPILAN TOPLANTI HAKKINDA BİLGİLENDİRME.  
27.06.2012 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında, stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği temsilcileri, Selçuk, Hedef, Nevzat, Galenos Ecza Depoları, Güney Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop, EDAK Ecza Koop temsilcileri, Ecza Depocuları Derneği Başkanı, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı ile, kendilerine toplantı için çağrı gönderilen, IMS verilerine göre Türkiye?de ilk on sırada yer alan firmadan,  Abdi İbrahim, Novartis, GlaxoSmithKline, Bayer, Roche, Astra Zeneca, Sanofi Zentiva Firmalarının temsilcileri katılım sağlamıştır. 

Toplantıda, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, 2011 Yılı Kasım ayında meydana gelen ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firmalar tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, aşağıda yer alan başlıklara göre genel bir değerlendirme yapılmıştır; 

1) Stok zararlarının telafisi hakkında, 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9 uncu maddesinin 8 fıkrasında yapılan, 

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.? düzenlemesine istinaden, 

09 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez binasında gerçekleştirilen İlaçta Durum Komisyonu Toplantısının ardından ecza deposu ve kooperatif temsilcilerinin davet edildiği ve aynı gün kendileri ile görüşmelerin yapıldığı bu toplantıda, dağıtım kanallarının temsilcileri tarafından, yapılacak işlemler için Merkez Heyetimizden 15 günlük bir süre talep edilmiş, Birliğimiz tarafından da kendilerine bu süre verilmiştir. 
 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti?nin, 11.05.2012 tarihinde www.teb.org.tr de yayımlanan ?İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME? başlıklı duyurusu ile, takip edilecek işlem adımlarını açıkladığı, ecza depoları ve kooperatiflere de 01.06.2012 tarihli yazı ile bilgi verildiği, 08.06.2012 tarihinde de, bir kez daha hatırlatma yapıldığı katılımcılara anlatılmıştır.

2)17.07.2012 15:35:45    Okunma :2446
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85