STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE YAPILACAK İŞLEMLER KONUSUNDA ECZA DEPOLARI VE KOOP. LARA YAPILAN BİLGİLENDİRME HAKKINDA

Bilindiği gibi, 2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak,  ilgili mevzuatta aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

1)10 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan düzenleme ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS?ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiş, 

2)Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan SUT Değişikliği ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir: 

?(13) Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave ıskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.?

3)14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ? ile de, Tebliği 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.?

Konu hakkında, 09 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez binasında gerçekleştirilen İlaçta Durum Komisyonu Toplantısı ve bu toplantının ardından ecza deposu ve kooperatif temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrasında, takip edilecek işlem adımlarına ilişkin bilgiler 11.05.2012 tarihinde www.teb.org.tr de yayımlanan ?İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME? başlıklı duyurumuz ile bildirilmiş; ayrıca bu konuda ecza depoları ve kooperatiflere de 01.06.2012 tarihli yazımız ile bilgi verilmiştir.

Duyurumuzda;

- TEBEOS ve diğer eczane otomasyon sistemlerinde, stok zararına ilişkin fatura düzenlenmesi konusunda gerekli güncelleme işlemlerinin tamamlanmakta olduğu ve en kısa sürede işleme alınacağı,

- Otomasyon sistemlerinde güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra, İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, eczaneler tarafından, bildirimde bulundukları ecza deposu/kooperatif şubesine

10.06.2012 12:07:29    Okunma :2350
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85