İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçlarının eczane stoklarında meydana getirdiği zararın, firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta bir dizi düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda; 

1) 10 Kasım 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda yapılan düzenleme ile, fiyat düşüşlerinden kaynaklanan stok zararının İTS?ye bildirilmek kaydıyla ilaç firmaları tarafından karşılanacağı belirlenmiş, 

2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 17 Aralık 2011 tarih 28145 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan SUT Değişikliği ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.4.1. numaralı maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir: 

?(13) Kamu kurum ıskontolarında yapılan ilave ıskonto uygulamaları nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları firmalar tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır.?

3) 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ? ile de, Tebliği 9 uncu maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde eczane depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.?

Tüm bu düzenlemeler doğrultusunda, 2011 yılı Kasım ayındaki fiyat düşüşleri ve KKİ artışlarından etkilenen ilaçlarla ilgili olarak, eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler doğrultusunda, telafi işlemlerinin, eczacının bildirdiği depo/kooperatif şubesi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi için ilgili taraflarla çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiştir. 

İlaçta Durum Komisyonu, 09.05.2012 tarihinde, ecza depoları ve kooperatiflerin yöneticileri ile bir toplantı yaparak, Kasım ayındaki düzenlemelere bağlı olarak eczanelerde oluşan stok zararının telafisi için faturaların hazırlanması sürecinin planlaması konusunu görüşmüştür. 

Komisyon, 09.05.2012 tarihli toplantılara dair bilgileri Merkez Heyetimize sunmuş, Merkez Heyetimiz, konuyla ilgili olarak, aşağıda yer alan hususların, eczacı kamuoyuna ve paydaşlara duyurulmasına karar vermiştir: 

1) Kasım ayında yapılan düzenlemelerden etkilenen ilaçların, İlaç Takip Sistemi aracılı

15.05.2012 21:03:17    Okunma :2383
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85