SIRALI DAĞITIM SİSTEMİNE TABİ REÇETE GRUBLARI

NOT: AŞAĞIDA BELİRTİLEN REÇETELERİN ONAY İŞLEMLERİ 1 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLUP, ECZACI ODAMIZ TARAFINDAN ONAYI YAPILMAYAN REÇETELERİN ÖDEMESİ SGK TARAFINDAN YAPILMIYACAKTIR. REÇETE YÜZDESİ ALINACAKTIR.  

 

Sıralı Dağıtım sistemine tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.

a- Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,

b- İşyeri hekimi tarafından yazılan reçeteler,

c-Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,

d- Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,

e- Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,

f- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilere ait reçeteler ile özel ve kamu huzurevlerinde kalan kişilere ait reçeteler ile 5378 sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre özel rehabilitasyon merkezlerinde kalan kişilere ait reçeteler,

g- Eczane olmayan yerleşim bölgelerindeki sigortalı ve hak sahiplerine ait reçeteler,( Mobil Reçeteler )

h- Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar

ı-  Tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler.

i-  Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler

j- Yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler

k-  Evde bakım hizmetleri çerçevesinde düzenlenen reçeteler.

BATMAN ECZACI ODAS

07.05.2012 23:34:59    Okunma :3140
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85