SGK'NIN YAYIMLADIĞI, GSS GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SGK'YA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete?de, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçiş sürecinin 01.01.2012 tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle, yeşil kart ve ilgili kurumlar kapsamında sağlık yardımları karşılananların sağlık yardımlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla ?Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ? yayımlanmıştır.

Bu Tebliğ hükümleri, 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Tebliğ?in tam metni yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi sunulur.

Batman Eczacı Odası

Ek: Tebliğ (5 sayfa)
Tebliğ için tıklayınız...        Word
 


03.05.2012 15:25:16    Okunma :2509
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85