TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BİLGİ GÜNCELLENMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı ile ilgili olarak; Merkez Heyeti Yönetim Kuruluna tarafınızdan gönderilecek dosyalar, Karşılıksız Sosyal Yardım, Vefat Yardımı, kayıt silinmesi ve birikim iadesi ve krediler hakkında evrakların düzenlenmesi ile ilgili olarak bilgi güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

-          Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı?na iletilecek her dosya için talepte bulunacak üyemizin dilekçe aslı, ekinde konuyla ilgili gerekli belgelerin tümüyle Yardımlaşma Sandığına,

-          Karşılıksız Sosyal Yardım talebinde bulunacak üyemizin dilekçe aslı, sağlık raporları (mümkün olan en yakın tarihli olması) ile birlikte Yardımlaşma Sandığına,

-          Vefat Yardımı için vefat eden üyemiz için vefat yardımı talebinde bulunan varislerinden birinin dilekçe aslı, aynı dilekçeye varislerin IBAN numaraları ve banka bilgilerinin de eklenmesi, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) aslı veya belgenin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı olması, detaylı nüfus kayıt örneği ile birlikte Yardımlaşma Sandığına,

-          Üyenin kayıt silinmesi ve birikim iadesi talebi için, iletişim ve IBAN numarası, banka adını da içeren Sandık kaydının silinmesini ve birikimini almak istediğine dair dilekçe aslının eczacı odasına iletilmesi, eczacı odasının ise dilekçenin aslı ile birlikte üye kaydının hangi tarih ve kararla silindiğini belirten üst yazısının Yardımlaşma Sandığına,

-          Kredi taleplerinde ise; kredi talep edecek üyenin web sayfamızda bulunan kredi talep formuna kefil eczacı ve kendi bilgilerini eksiksiz olarak yazması, imza alanına tarih ve imzasını tamamlayarak eczacı odasına iletilmesi, munzam eksiğinin Yardımlaşma Sandığı ile iletişim kurularak tamamlanması, kredi cinsine göre ruhsat (Eczane Açma ve Nakil), EGAŞ Kredisi için Fatura eklenmesi gerekmektedir. Eczacı odasının ise dilekçenin aslı ile birlikte kredi üst yazısı ve ekindeki belgeleri Yardımlaşma Sandığına,

-          Ayrıca üye bilgilerinizin her ay periyodik olarak (açılan, kapanan eczaneler, kaydı silinen, yeni kayıt yaptıran üyelerin) TC Kimlik numaraları, Oda kayıt numaraları, adres ve telefon bilgileriyle yazılı olarak Yardımlaşma Sandığına ve Birliğimize iletilmesi,

-          Banka hesaplarımıza para yatıran (aidat, munzam) üyelerimizin açıklama kısmına ad-soyad ve TC Kimlik numaralarını yazmaları gerekmektedir,

Üyelerimize en kısa sürede eksiksiz hizmet verebilmek, siz oda yöneticilerimiz ve oda çalışanlarımızın katkılarınızla mümkün olacaktır.

Gereği için bilgilerinize rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman


02.04.2012 17:02:57    Okunma :2318
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85