DANIŞTAY KARARI DOĞRULTUSUNDA SUT TA YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr adresinde ?Danıştay Kararı Doğrultusunda Yapılan Düzenleme? başlıklı bir duyuru yayımlanmıştır.

Duyuru ile;

Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/6402 Esas Numaralı Kararı ile,

01/03/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin,

- 15/1 maddesinde yer alan 6.2.24.B. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde başlıklı maddesinin ?(1) KOAH tanısı konulabilmesi için; SFT (Solunum Fonksiyon Testi) sonucuna göre FEV1 değeri %80 ve altında olması durumu aranır. Bu değer, hasta adına düzenlenmiş raporda ve her rapor yenilenmesinde güncel olarak belirtilir.? şeklinde düzenlenen fıkrasının ve

-
18/a maddesinde yer alan 6.2.28.A.Statinler ve statin dışındaki lipit düşürücü ilaçlar başlıklı maddesinin ?(2) Bu grup ilaçlar, 1x1 dozda reçete edilebilir. Gemfibrozil ile tedavide  (trigliserid >1000 mg/dl ise) 2x1 dozda endokrinoloji uzman hekimi raporu ile yine bu uzman hekimlerce reçete edilebilir.? fıkrasında yer alan ?1x1 dozda? ve ?(trigliserid > 1000 mg/dl ise) 2x1 dozda?  ibarelerinin yürütümünün durdurulduğu,

02/03/2012 tarihi itibariyle Sağlık Uygulama Tebliği?nin ilgili maddelerinin bu doğrultuda yürütüleceği
bildirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.


BATMAN ECZACI ODASI

 


26.03.2012 09:07:25    Okunma :2508
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85