YEŞİL ALAN MUAYNESİ KAPSAMINDA, ACİLDE YAZILAN FAKAT AYAKTAN İŞLEMİ YAPILAN RAPORLU/RAPORSUZ REÇETELER HAKKINDA

Konu: Yeşil Alan Muayenesi hakkında

21.01.2012 tarih ve 28180 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan SUT değişikliği ile uygulanmaya başlanan Yeşil Alan Muayenesi kapsamında, acilde yazılan fakat ayaktan işlemi yapılan raporlu/raporsuz reçetelerdeki ilaçların hangi hususlar dikkate alınarak karşılanacağı konusuna açıklık getirilmesi için Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı?na başvuruda bulunulmuştu.

Konu ile ilgili Kurumdan başvurumuza cevaben gelen 01.03.2012 tarih 4195609 sayılı yazı ekte iletilmekte olup, acil servislerde yeşil alan uygulamasının;

-SUT eki Ek:8 de 520.021 kodu ile yer almakta olduğu,

-Acil servislerde yapılan muayenesi sonucunda hekim değerlendirmesine göre yeşil alan muayenesi kapsamına girdiği belirlenen hastaların ayaktan tedavi kapsamında değerlendirilmesi, söz konusu reçetelerin SUT?un 6.1.1.Reçete ve Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi başlıklı maddesi ve SUT?un diğer hükümleri doğrultusunda düzenlenmesi gerektiği bildirilmektedir.

BATMAN ECZACI ODASI
 


19.03.2012 10:54:27    Okunma :2667
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85