SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜNCELLENDİ)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.02.2012 tarih ve  28219 sayılı Resmi Gazete?de Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.  

Tebliğ hükümlerinin;

a) 1, 2 ve 3 üncü maddeleri 15/3/2012 tarihinde,

b) 5, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 7 nci maddesinin (b) bendi 26/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) 12 nci maddesi 1/5/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 13 üncü maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra,

e) 4, 14 ve 15 inci maddeleri 21/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

f) 7 nci maddesinin (a) bendi ile diğer hükümleri yayımı tarihinde,
 yürürlüğe girer.
 
Tebliğ metni ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler ile yürürlük tarihleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar, Ek dosyada yer almaktadır. Dosyada, SUT'a yeni eklenen maddeler ve ifadeler kırmızı karakter ile belirtilmiştir. 
 
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. 
 
BATMAN ECZACI ODASI

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metni için tıklayınız        Word

29.02.2012 tarihinde yayımlanan SUT Değişikliği hakkında ayrıntılı dosya için tıklayınız        Word


29.02.2012 20:54:58    Okunma :2516
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85