2012 YILI SGK PROTOKOLÜ 3.7 MADDESİ KAPSAMI EK-4 İLAÇ LİSTELERİ HAKKINDA

Bilindiği gibi, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 yılı SGK Protokolünün 3.7 Maddesi kapsamında düzenlenen EK-4 ile tanımlanan gruplarda yer alan ilaç isimleri ile ilgili listeler Birliğimizce yapılmış olan çalışma sonucunda hazırlanarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 27.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.02.000927 sayılı yazımız ekinde SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı?na iletilmiştir.

Söz konusu listeler yazımız ekinde tarafınıza da iletilmekte olup, ekli listelerde yer alan ilaçları içeren 01.02.2012 ve sonrasına ait reçeteler için Odamızca onay yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

 

 


EK-4 15.c ilaç listesi için tıklayınız...        Word

EK-4 15.d ilaç listesi için tıklayınız...        Word

EK-4 15.h ilaç listesi için tıklayınız...        Word

EK-4 15.ı ilaç listesi için tıklayınız...        Word

EK-4 15.i ilaç listesi için tıklayınız...        Word

 


29.02.2012 11:10:29    Okunma :2461
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85