2012 SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

2012 SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

 • DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE RUHSAT FOTOKOPİSİ,
 • MÜKELLEFİN MUHASEBECİSİNDEN ALDIĞI VE ECZACI TARAFINDAN ONAYLANAN FORM (SUT EKİ EK-5)
 • BÖLGE ECZACI ODASINDAN ONAYLI SÖZLEŞME METNİ,
 • ÖRNEKLEME METODU İLE İNCELEME İSTENMEMESİ HALİNDE BUNU BELİRTEN DİLEKÇE,
 • ECZACI ODASINDAN ALINAN YENİ TARİHLİ ?SÖZLEŞMEYE ENGEL YOKTUR? BELGESİ,
 • DİPLOMA NUMARASI,
 • ECZANE KAŞESİ.

YUKARIDA İSTENENLER BİR DİLEKÇE EKİNDE KURUMA İBRAZ EDİLECEKTİR.

 

SUT Eki Ek-5 formunu yazdırmak için Tıklayınız.

 

Not : Ek-5 formları mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince onaylandıktan sonra en geç 06.04.2012 tarihine kadar Kuruma teslim edilecektir.
Ayrıca, SGK sözleşmeleri odamızda doldurulacağından, eczane kaşelerinin getirilmesi önem taşımaktadır.

 

2012 SGK PROTOKOLÜNÜ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ (T.C.KİMLİK NO İLE BİRLİKTE),
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ,
 • İMZA SİRKÜLERİNİN NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ,
 • BÖLGE ECZACI ODASINDAN ONAYLI SÖZLEŞME METNİ,
 • MÜKELLEFİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN ALINAN BİR ÖNCEKİ YIL HASILATINI GÖSTEREN ONAYLI FORM (EK-5) (YENİ AÇILAN ECZANELER HARİÇTİR.)
 • ÖRNEKLEME METODU İLE İSTENMEMESİ HALİNDE BUNU BELİRTEN DİLEKÇE,
 • ECZACI ODASINDAN ALINAN YENİ TARİHLİ ?SÖZLEŞMEYE ENGEL YOKTUR? BELGESİ,
 • DİPLOMA NUMARASI,
 • ECZANE KAŞESİ,
 • İKAMETGAH BELGESİ,
 • http://uygulama.sgk.gov.tr/sozlesmeislemleri/     LİNKTEN BİLGİ GİRİŞİ KAYDEDİLEREK FORM ÇIKTISI ALINACAKTIR,
 • BANKA HESAP CÜZDANI FOTOKOPİSİ.

YUKARIDA İSTENENLER BİR DİLEKÇE EKİNDE KURUMA İBRAZ EDİLECEKTİR.
17.02.2012 13:57:11    Okunma :2994
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85