PROTOKOLÜN 3.7 MADDESİ VE EK-4 GEREĞİ YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün, 3.7 Maddesi,

?3.7. Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak karşılanır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir.

Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişiler, bu madde kapsamındaki reçeteleri ile istedikleri eczaneye başvurabilirler. Bu madde hükmüyle ilgili düzenlemeler protokol ekinde (EK-4) belirtilmiştir. Gerek duyulan konularda TEB Merkez Heyeti hastayı mağdur etmeyecek ilave önlemler alır. TEB Merkez Heyeti bu maddenin uygulanmasını yasal düzenlemeler ve mahkeme kararlarına uygun olarak yapar.

Sisteme ilişkin Kuruma iletilen öneri ve şikâyetler Kurum tarafından yazılı olarak TEB?e iletilir. TEB tarafından yapılan iyileştirmeler de Kuruma yazılı olarak bildirilir.

Bölge Eczacı Odaları tarafından hizmetin yürütümü için gerekli olan katkı payı, bu sistemin işleyişi için yapılan masrafları geçmeyecek şekilde TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenir. Bölge Eczacı Odaları üçer aylık dönemlerde sistemin gelir ve giderlerini gösteren belgeleri TEB aracılığıyla Kuruma rapor eder.

Kişilerin ilaca erişiminin, dağıtımı yapan eczacı odası tarafından aksatılması halinde bu sorun giderilinceye kadar aksaklığın olduğu bölgede Kurum  bu madde hükmünü uygulamamaya yetkilidir.?

Şeklinde düzenlenmiştir.

Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda, Merkez Heyetimizin 08.02.2012 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda; sıralı dağıtım uygulaması ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılmasına karar verilmiştir:

? Sıralı dağıtım için uygulanacak Yeni Sistemi kurgulamak üzere, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti bünyesinde bir komisyon oluşturulacaktır.
? Komisyonun çalışmaları sonuçlanıncaya ve konu hakkında Birliğimiz tarafından yeni bir duyuru yapılıncaya kadar, 3.7 Maddesi EK-4 kapsamında yer alan gruplara ait reçetelerin (Protokolde ve Medula Eczane Provizyon Sisteminde C grubu olarak tanımlanan) geri ödenmesi için Odanız tarafından reçete arkası onayı yapılacaktır. 
? Odanız tarafından, önceki protokol gereğince oluşturulmuş ve sürdürülmekte olan sıralı dağıtım sistemleri, bu dönemde herhangi bir değişiklik olmadan faaliyetlerini sürdürebilecektir. Ancak,  yeni protokol ile sisteme eklenmiş olan reçete grupları (Odanızın sıralı dağıtım sisteminde yer almasa dahi) için Birliğimiz tarafından duyuru yapılıncaya kadar Odanız tarafından sadece reçete arkası onayı yapılması gerekmektedir.

? Bu süreçte, Odanız tarafından yapılacak olan reçete onayı işlemleri kapsamında, reçetenin mahiyeti ve TL tutarlarına ilişkin bilgilerin, kayıt altına alınarak, bu bilgilerin haftalık olarak ?Excel? formatında Birliğimize bildirilmesi, kurulacak yeni sistem çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

BATMAN ECZACI ODASI
 Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin protokol metni için tıklayınız        Word


09.02.2012 11:47:55    Okunma :2476
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85