YARDIMLAŞMA SANDIĞI 2012 YILI AİDATLARI HAKKINDA

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere (0,066187) olduğu, Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam  Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  2012/2663  sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanmıştır. Katsayıların belirlenmesi 1.maddesi gereğince,

01.01.2012-30.06.2012 döneminde:
Giriş Aidat:
Eczane Sahibi Eczacılar için: 99,28 TL.
Kamu Eczacısı için: 49,64 TL.

Yıllık Aidat:
Eczane Sahibi Eczacılar için: 99,28 TL.
Kamu Eczacısı için: 49,64 TL.

olarak tahsil edilecektir.

Sizlerin de bildiği gibi, Yardımlaşma Sandığının kaynağını üyelerimizin ödediği aidatlar oluşturmaktadır. Odanızca üyelerimize yıllık aidatların ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunun hatırlatılarak, aidatların tahsil edilmesi ve tutarların 29.02.2012 tarihine kadar Sandık hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.


Saygılarımla,
Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman

TEB Yardımlaşma Sandığı Hesap Numaraları;
T.İş Bankası IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46
Akbank IBAN No:  TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80
Posta Çeki:52826512.01.2012 09:52:58    Okunma :2292
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85