BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26.08.2011 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete?de Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Yedinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 1/1/2012 tarihinde,
b) Yedinci maddesinin yedinci fıkrası 1/6/2012 tarihinde,
c) Onuncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/10/2012 tarihinde,
ç) Dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri 1/1/2013 tarihinde,
d) Diğer hükümleri ise 31/12/2011 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


26.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik metni için tıklayınız        Word

Not: Bu Yönetmelik ile yapılan yeni düzenlemeler metin üzerinde sarı işaretli olarak belirtilmiştir.



23.09.2011    Okunma :2682








Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85