Ig Vena IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 100 ml? Adlı Ürüne Ait Geri Çekme İşlemi Hakkında
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Ig Vena IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 100 ml? Adlı Ürüne Ait Geri Çekme İşlemi Hakkında
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan 13.11.2017
tarihli duyuru ile, Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Ig Vena IV
İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 100 ml" adlı ürünün, 167626 seri numaralısına güvenlik
gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme
Yönetmeliği" ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi
uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
  Genel Sekreter
           EKLER :
           Kurum Duyurusu


            O.CULHA
            R.HİMMET
16.11.2017    Okunma :89
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85