İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna Gönderilecek Dosyalar HakkındaBATMAN ECZACI ODASI 


Bilindiği üzere 2012 yılı SGK Protokolünün 4.3.5. maddesi gereği oluşturulan ve 2016 yılı SGK Protokolünün 4.3.5 maddesi gereği çalışmalarını sürdüren komisyonlarda faturaların incelenmesi esnasında yapılan kesintiler değerlendirilmektedir. Fatura kontrolleri sonrasında oluşan kesinti/kesintiler hakkında eczacı tarafından Eczane İtiraz İnceleme Komisyonuna başvurulması halinde; kesinti, komisyonda değerlendirilmekte, kararlar oyçokluğu ile alınmakta; eşitlik olması halinde dosyalar Genel Müdürlükte oluşturulan İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna gönderilmektedir.
 
İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna gönderilen dosyaların incelenmesinde sırasında; gerekli olan bilgilerin ve evrakların tam olarak gönderilebilmesi ve bir uygulama birliği sağlanabilmesi adına "İtiraz İnceleme Üst Komisyonu Dosya Gönderim Formu" oluşturulmuştur.
 
Bilgilerinizi ve bundan sonra İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna yapılacak bildirimlerin, yazımız ekinde yer alan form doldurularak yapılması konusunda üyelerimizin ve SGK İtiraz İnceleme Komisyon Toplantısına katılan temsilcilerimizin bilgilendirilmesini ve gereğini gereğini saygılarımla rica ederim.24.03.2017    Okunma :587
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85