Statik IP Hakkında Önemli Duyuru

40.A.005400
07.10.2016

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 04.10.2016 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "Sabit IP'ye Geçiş İşlemleriyle İlgili Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının Dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlanmış ve bilgi güvenliği kapsamında Kuruma veri gönderen her sağlık hizmet sunucusunun (hastane, eczane, optik) kullanıcı adı ve şifresi yanında IP kontrolünün de yapılacağı; bu sebeple hizmet sunucularının internet çıkış IP'lerini statik (sabit) IP 'ye dönüştürerek duyuruda yer alan ilgili uygulamadan giriş işlemlerini yapmak ve her statik IP değişikliğini Kuruma bildirmekle yükümlü olacağı ve uygulamaya 15.10.2016 tarihi itibariyle geçilmesinin planlandığı duyurulmuştur.

Uygulamaya geçişle ilgili tereddütlerimizin giderilmesi ve uygulamanın gerekçelerine açıklık getirilmesi amacıyla, Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile görüşmeler sürdürülmektedir.

Kurumun Medulada bilgi güvenliğini sağlaması, Kurum tarafından Medula sisteminde yapılacak düzenlemeler ile mümkünken, bunun, Kurum ile Birliğimiz arasında görüşmeler sonuçlandırılmadan yayımlanan bir duyuru ile eczacılara dayatılmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Kaldı ki, statik IP'ye geçiş sürecinde, eczane bilgisayarlarında güvenlik
duvarı (firewall) oluşturulması gerekliliği, halihazırda GSM operatörlerinin tümünün statik IP
veremiyor olması ve bu kapsamda eczanelerde yapılması gereken düzenlemelerin eczacılara
belirli bir ek maliyet oluşturduğu gözönünde bulundurulmak zorundadır.

Bu itibarla, Birliğimizin konu hakkındaki görüşü, bilgi güvenliği amacıyla kurgulanan statik IP'ye geçiş uygulamasının; Birliğimiz ile Kurum arasında yapılacak görüşmelerde değerlendirilmesi ve eczacının kendi veri güvenliğini de gözönünde tutarak dahil olmak isteyeceği bir şekilde ve zamanda gerçekleştirilmesi gerektiği yönündedir.

Açıklanan nedenlerle, statik IP'ye geçiş ve Kuruma bildirim işlemleri ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapmadan önce meslektaşlarımızın Birliğimiz tarafından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Ecz.Kerem EDEMCİ
Genel Sekreter10.10.2016    Okunma :845
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85