Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun web sayfasında "Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Sonuçları Hakkında" yayınlanan duyuruda;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 31/08/2016-29/09/2016 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 30/09/2016 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi yapılmış olup yerleştirme işlemlerinin yapılmış olduğu belirtilerek yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi yayımlanmıştır.

İlgili liste ekte bilgilerinize sunulmakta olup, yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

BATMAN ECZACI ODASI

Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların listesi.05.10.2016    Okunma :852
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85