Xalkori ve Zelboraf İlaçları İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektupları Hakkında

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 27.01.2016 tarihli ve 10484 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

Xalkori (krizotinib) kullanımına bağlı kardiyak yetmezlik ve Zelboraf (vemurafenib) ile ilişkili radyasyon toksisitesi potansiyalizasyonu hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinze sunulur.

BATMAN ECZACI ODASI

Eki için tıklayınız.03.02.2016    Okunma :731
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85