Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Tebliğ Yayımlandı

İlgi: 16.11.2015 tarih ve 4950 sayılı yazımız

Bilindiği üzere 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri ile; dar anlamda faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlara ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları (ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

Birliğimiz tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru ile, eczanelerde 31.12.2015 tarihi itibariyle söz konusu yeni nesil yazar kasalara geçiş sağlanması için yeterli altyapının tamamlanamadığı ve ülkemiz genelinde eczanelerin uygulamaya geçişe hazır olmadığı görüldüğünden, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş için tanınan sürenin uzatılması ve geçişin 01.01.2016'dan ileriki bir tarihe ertelenmesi talep edilmiş ve buna dair bilgilendirme ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştu.

25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete?de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)?Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup, tebliğ metni ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Tebliğ metni için tıklayınız.28.12.2015    Okunma :989
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85