SON ZAMANLARDA BÖLGEMİZDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ ODAMIZIN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNE YAZMIŞ OLDUĞU YAZIMIZ..

Sayı    :2015/07-                                                                                                                                              24.12.2015

 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞ

MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞI?NA

 

 

İlimizde ve bölgemizde yaşanan çatışma ortamı vahim durumlar arz etmektedir. Sokağa çıkma yasakları günlerce sürmekte, bölgede yaşayan halk temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadır.

Özellikle Şırnak, Mardin ve Diyarbakır il ve ilçelerinde yaşanan durumlar vahim olmakla beraber, bölgede bulunan diğer illeri de etkilemektedir. Çatışma ortamının beraberinde getirdiği ölümler ve sorunlar halkı yaşadıkları alanların dışına çıkmak ve göç etmek zorunda bırakmıştır. Bu il ve ilçelerde bulunan eczanelerimiz yaşanan bu olumsuzluklardan etkilenmiş ve birçoğu artık yaşayamaz duruma gelmiştir. Konu ile ilgili yaptığımız toplantılarda Sur, Silvan, Derik, Cizre, Silopi, Dargeçit, Nusaybin?de bulunan eczanelerimiz kapatmak yâda nakletmek zorunda kalmıştır. Eczacılarımız ile yapılan toplantılarda durum değerlendirilerek tahlil edilmiş ve oluşan tablonun en asgari seviyeye indirilmesi için bazı kararlar alınması gerekliliği hâsıl olmuştur.

 

1-      Bölge de bulunan eczanelerin 6197 Sayılı Yasanın 12 Nisan2014 tarihli yönetmeliğinde bulunan doğal afetten ve mücbir sebepler durumunda nakil durumunun bir kereye mahsus hak olarak verilmesi, Bakanlık bünyesinde bulunan EYS (Elektronik Yerleştirme Sistemi)?nin tarih beklemeksizin açılması ve acil olarak devreye girmesi gerekmektedir.

2-      Yine bölgede bulunan İskoop, Hedef Ecza Deposu ve Selçuk Ecza Deposu?nun genel müdürleriyle görüşmeler yapılıp eczanelere ek vadeler verilmesi ayrıca çek ve senedi dönen eczacılarımıza uygulanan vade farklarının ortadan kaldırılması,

3-      SGK ile yeni sorunların yaşanmaması adına reçete teslim sürelerinin 15 günlük süre ile uzatılması ve bunu takriben her ay yapılması

4-      Vergi daireleri, Maliye ve vergi denetimleri, SSK prim borçları v.s ile ilgili düzenlemeler için kurumlar arası görüşmenin sağlanması ve eczanelerimizin durumları ile çözümler aranması

5-       T.E.B bünyesinde eczacılarımızın zor durumda veya doğal afetlerde karşılaştıkları sorunları azaltmak için oluşturulan Yardımlaşma Sandığının biran önce gündeme gelmesi, eczacılarımızın yaşadıkları ortamda bir nebzede olsa nefes alabilmeleri için TEB Yardımlaşma Sandığından bölgedeki mağdur olan eczacılara bu konuda hibe verilmesi

  

6-  Bölgede büyük tahribatlar yaratmış olan çatışma sonucu halkımızın büyük bir kısmı göç etmiştir. Kalan insanlarda göç edenler kadar mağdur olmuş yaşama dair ümitlerini yitirmişlerdir.

 7-      Mevcut çatışma ortamında acil ilaçlara ihtiyaç duyulmakta ve ecza depolarının şehre girmesi şu an için engellenmekte, dolayısıyla eczanelere depolar ilacı ulaştıramamaktadır. Bu konuda ilgili kurumlarla görüşmeler yapılıp konuya çözüm bulunması,

 

Yapılacak ve konuşulacak nokta çok şey olmasına rağmen, T.E.B?in yapacaklarının sınırlı olduğunu biliyoruz. Fakat bölge eczacılarının sorunlarını bir nebze ertelemek adına da olsa acil eylem planı olarak alınan kararların hayat geçirilmesi gerekmektedir.

Konuya siz değerli yöneticilerimizin de gerekli hassasiyeti göstereceği inancında olarak yukarıda sayılı çözümleri aciliyete binaen arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                                                 BATMAN ECZACI ODASI

                                                                                                    YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 24.12.2015    Okunma :1033
Adres:    Bahçelievler Mahallesi 40. Cadde No:19

Telefon: 0 488 212 86 87 / 0488 213 80 19

Fax  : 0488 212 43 85